Therapie en ondersteuningsgroepen

Therapie is verschillend van coaching. Coaching gaat over het concreet aanpakken van een bepaald doel, je verandert m.a.w. hierdoor je gewoontes.

Therapie gaat op zoek naar de oorzaak van je manier van denken en handelen voornamelijk a.d.h.v. gesprek en helpt je bij het inzicht krijgen in denkpatronen en het doorbreken van die patronen.

Bij ondersteuningsgroepen spreken we over psycho-sociale begeleiding voor mensen met een psychische kwetsbaarheid en/of beperking. Hiervoor verwijzen we jullie graag door, als vergunde zorgaanbieder van het VAPH, naar 23plus.be