Auticoaching

Samen met de auticoach wordt gekeken hoe jongeren en volwassenen met een diagnose ASS zich beter staande kunnen houden in onze complexe samenleving. Er wordt ondersteuning aangeboden afhankelijk van de vragen en de ondersteunings noden van de cliënt. Kunnen onder meer aan bod komen:

  • Verwerken van de diagnose.
  • Inzicht in (eigen) autisme.
  • Zelfredzaamheid stimuleren.
  • Aanleren van vaardigheden (sociaal, communicatie, … maar ook heel praktische zaken zoals bijvoorbeeld boodschappen doen of je huis onderhouden).
  • Begeleiding in het leren plannen en organiseren.
  • Conflicten of problemen begrijpen en oplossen.
  • Vermindering van angsten of piekergedachten.
  • Vrijetijdsbesteding.
  • Relatiebegeleiding.

Daarnaast is er ook begeleiding en ondersteuning voor ouders in hun opvoedingsproces met kinderen en jongeren met ASS.