Logopedie

Logopedie kan voor zowel kinderen als volwassenen noodzakelijk zijn.

Bij kinderen kan het gaan over schoolse problemen:

 • leerproblemen zoals leesproblematiek, dyscalculie, autisme, AD(H)D...;
 • taalproblemen zoals beperkte woordenschat, moeite met zinsbouw en zinsbegrip, problemen met werkwoordvervoegingen...

Ook spraakstoornissen kunnen voorkomen:

 • articulatiestoornissen waarbij het kind welbepaalde klanken niet correct kan produceren;
 • stotteren;
 • schisis (lip- en/of verhemeltespleet);
 • >stemstoornissen zoals kinderheesheid;
 • >myofunctionele problemen, zoals slikproblemen en open mondgedrag.

U kunt bij de logopedische dienst van Indigo terecht indien uw kind problemen vertoont op vlak van taal, spraak en studeren.
Een informatiebrochure over de mogelijke alarmsignalen tijdens de ontwikkeling van uw kind kan u vrij inkijken bij Indigo.

Volwassenen kunnen een beroep doen op de logopediste wanneer zij kampen met neurologische spraak- en/of taalstoornissen na een hersenletsel.
Ook stemproblemen zoals chronische heesheid, stemplooiknobbels, stemplooiparalyse, laryngectomie kunnen behandeld worden.

De procedure om van logopedische hulp te kunnen genieten houdt volgende stappen in:

 • goedkeuring van de specialist om een test te mogen uitvoeren;
 • de patiĆ«nt wordt getest en een verslag wordt opgesteld;
 • het verslag met de testresultaten en doktersattest gaan terug naar de specialist om goedkeuring te verkrijgen voor een logopedische behandeling;
 • alle papieren worden bij de desbetreffende mutualiteit binnengebracht om van een tegemoetkoming te kunnen genieten;
 • wanneer het om taalproblemen gaat, moet er een IQ-test en gehoortest uitgevoerd worden die bij het verslag bijgevoegd worden.

Therapieduur: 30 min. - 1 uur.

In het kader van terugbetaling logopedie worden IQ-testen afgenomen. Dit kan eveneens als uw kind in begeleiding is bij een andere logopediste.