Kindertherapie

We streven een kwaliteitsvolle hulpverlening na waarbij het kind met zijn gezin centraal staat.
U kan bij ons terecht met volgende problematieken:

  • Gedragsproblemen (agressief en opstandig gedrag, conflicten thuis en/of op school…);
  • Emotionele problemen (angstig en onzeker gedrag, depressieklachten en stemmingsproblemen, echtscheidingsproblematiek, faalangst, eenzaamheid, moeilijkheden door of tijdens de puberteit, rouwverwerking…);
  • Ontwikkelingsproblemen (ADHD, autismespectrumstoornis, vertraagde ontwikkeling…);
  • Relationele problemen (met leeftijdsgenoten of thuis met broer/zus);
  • Studiemoeilijkheden (problemen met werkhouding, studiemethodiek…);
  • Opvoedingsondersteuning.

Naast de interne teamwerking werken we samen met verschillende doorverwijzers (huisarts, CLB, school…), waarbij we openheid nastreven, maar steeds met respect voor het beroepsgeheim ten aanzien van de cliënt.

Wij bieden, afhankelijk van de aanmeldingsvraag, het volgende aan:

  • Psychodiagnostiek (testonderzoek afgestemd op de aanmeldingsklacht);
  • Therapie.

Contact

Meer info?
Annelien Jonckheere

Initiatiefnemer - Coördinator

Psycho- en kindertherapeute

Erkend bemiddelaar in familiezaken

Erkend gerechtelijk experte

KIES-coach

0486 05 78 10