Psychodiagnostiek

Een psychodiagnosticus tracht door middel van diverse onderzoeken hulp op maat van de cliënt te kunnen aanbieden.

Een opsomming van onderzoeken die kunnen aangevraagd worden:

Intelligentie onderzoek
Leeftijden: 2,6 j – 99 j
Kan aangevraagd worden in functie van terugbetaling logopedie

Aandacht – en concentratie onderzoek
Leeftijd: 6j – 99 j

Onderzoek in functie van autisme
Leeftijd: van 1 jaar

Na het diagnostische luik, kunt u er terecht voor psychologische begeleiding en ondersteuning.
Tijdens een begeleidingsgesprek kunnen diverse thema’s aan bod komen:

  • Emotionele problemen: stress, faalangst, negatief zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen
  • Werk gerelateerde problemen
  • School gerelateerde problemen: pesten, onderpresteren, aandacht en concentratie, motivatie