Psychodiagnostiek

Een psychodiagnostisch onderzoek kan zich richten op:

  • Persoonlijkheidsstoornissen: stoornis in karakter of gedragsneiging, zoals borderline, paranoïd, narcistisch...;
  • Persoonlijkheidsaspecten: karaktertrekken, zoals rigiditeit, (sociale) inadequatie, dominantie, zelfgenoegzaamheid, verongelijktheid, introversie, extraversie, negativisme, zelfwaardering, verlegenheid;
  • Klachten: ervaren klachten, zoals lichamelijke klachten, angst, agorafobie, depressie, somatisatie, hostiliteit, slaapproblemen;
  • Coping: manier van omgaan met bepaalde gebeurtenissen, zoals vermijden, afwachten, actief aanpakken, passief reactiepatroon, expressie van emoties;
  • Affectie: gevoelsbeleving, zoals prikkelbaarheid, emotionele stabiliteit, welzijn etc.;
  • Intelligentie- en capaciteitenonderzoek: mentale handicap, hoogbegaafdheid, deterioratie, geheugen;
  • Aandachts-en concentratieonderzoek.

Afhankelijk van de aanmeldingsklacht, kan voorgesteld worden één of meerdere psychodiagnostische testen uit te voeren.