IndigoTransitieCirkel

 

Wat?

De IndigoTransitieCirkel is een specifieke methodiek. Het is een concept dat werd ontwikkeld opdat mensen op zo’n manier communiceren dat hun samenwerking (opnieuw) optimaal wordt. Mensen leren hun automatische reactie uit te schakelen. Hiertoe dienen basiscommunicatievaardigheden aangeleerd én toegepast te worden. Eens deze basis is gelegd, is optimale communicatie over elk relevant onderwerp mogelijk.

Doelgroep?

De IndigoTransitieCirkel is een model dat ontwikkeld werd gedurende veel jaren praktijkervaring. Waar mensen dienen te communiceren met elkaar in het kader van een samenwerking, kan dit model een grote meerwaarde betekenen. Doelstelling is tot gedragen afspraken te komen binnen de groep over die onderwerpen die in deze groep van belang zijn. De IndigoTransitieCirkel werkt niet alleen zeer gericht op het thema maar zorgt tegelijk voor een cultuurverschuiving binnen het team.

Wie?

Annelien Jonckheere is psychotherapeute, erkend bemiddelaar in familiezaken en erkend gerechtelijk experte. Tien jaar ervaring in psychotherapie, bemiddeling en vormingswerk bij diverse doelgroepen, mondde uit in een grote interesse, voorliefde én stokpaardje als het gaat over intermenselijke communicatie. Ze geeft trainingen binnen het onderwijs, non-profitsector en de bedrijfswereld. Het model wordt ook toegepast bij de expertises die ze uitvoert voor de rechtbanken.

Waar?

De sessies van de IndigoTransitieCirkel kunnen in principe zowel op locatie doorgaan als bij Indigo zelf.

Wanneer?

Contacteer ons om een afspraak te maken en u verdere duiding te geven over de methodiek: info@indigocirkel.be.

Meer info over deze methodiek vind je op: http://www.indigocirkel.be/