MatriXcoaching

De MatriXmethode is een snelle en krachtige gesprekstechniek om leer- en mentale problemen op te lossen. Het is een manier van vragen stellen waarmee je begeleid wordt in het vinden van een eigen oplossing voor een eigen probleem.

Hoe werkt de MatriXmethode?
De MatriXmethode gaat in op de beleving van een probleem. Niet de inhoud, maar de strategie die kinderen, jongeren en volwassenen onbewust gebruiken bij het verwerken en opslaan van informatie/emoties, wordt onderzocht. Werkt de strategie niet, dan is dit vaak de boosdoener voor leer- en mentale problemen en dient deze vervangen.

Volle hoofden
Uitspraken als: "Het is druk in mijn hoofd" of "Het zit er wel in, maar het komt er niet uit" of "Er kan niets meer bij" komen vaak voor. Het hoofd opruimen is dan de oplossing.

Leren HOE te leren
Een MatriXsessie legt de focus op HOE te leren: niet DAT en WAT, maar hoe!
Iedereen is uniek hierin en doet het anders. Hierbij gaat veel aandacht naar het (opnieuw) opslaan van basisinformatie (alfabet, honderdveld, tafels enz.).

Emotionele problemen
Bij de MatriXmethode wordt ingegaan op de beleving van het verhaal. Je hoeft dus niets te vertellen over de inhoud, wat je meegemaakt, gezien of gehoord hebt en wat je precies denkt. Wanneer je moeite hebt met praten over je probleem, kun je toch gecoacht worden!
Eigen emotionele blokkades, door gebeurtenissen in het verleden of doemscenario's in de toekomst, leer je neutraliseren. Niet overwinnen, een plaatsje geven of verdoven, maar oplossen door de lading eraf te halen.

Gevolg
je bent er niet meer mee bezig.

De MatriXmethode helpt bij:
leerproblemen (leesproblemen, leerachterstanden bij rekenen en taal, dyslexie, dyscalculie, concentratie- en automatiseringsproblemen enz.) volle en drukke hoofden (geen overzicht meer, ADHD, ADD, autisme) lichamelijke klachten waarvoor geen medische verklaring is na het raadplegen van een arts angsten en trauma's (vliegangst, dierenangst, nachtmerries, scheiding, rouwverwerking enz.) emotionele problemen (boosheid, weinig zelfvertrouwen, faalangst, pesten/gepest worden enz.)

De MatriXmethode is geschikt voor jong en oud als een op zichzelf staande therapie of als een onderdeel van een groter behandelingstraject. Het werkt snel, effectief en met blijvend resultaat.