Gestalttherapie

Gestalttherapie heeft als doel je gewaarzijn te vergroten: het gewaarzijn van je lichaam, je gevoelens en emoties, je gedachten, het gewaarzijn van anderen en je omgeving. Naarmate deze dingen duidelijker worden en betekenis krijgen, is het mogelijk om te gaan kijken hoe je iets kan doen met dingen die onaf zijn, nieuwe contactmogelijkheden kan uitproberen, je keuzemogelijkheden kan vergroten.

De focus ligt niet zozeer op je problemen, maar wel op de manier waarop jij ze ervaart, welke betekenis ze hebben en hoe je ermee omgaat. Hierin is er ook aandacht voor lichamelijke signalen en ervaringen, die vaak wegwijzers kunnen zijn. Gestalttherapie gaat uit van wat er zich ‘hier en nu’ aandient, wat er op de voorgrond is. Er gaat op zoek gegaan naar welke oude patronen ervoor zorgen dat we verlamd, angstig, verdrietig in ons leven staan en hoe we hier terug een creatieve afstemming voor kunnen vinden.