Visie

De overkoepelende naam ‘de Huisjes’ kozen we bewust omdat we als kinderopvang een thuis willen bieden en een huiselijke sfeer willen creëren met de gewoontes van thuis die we zoveel als mogelijk proberen door te trekken in onze dagelijkse werking. We bouwen aan een plaats waar uw kind, kind mag zijn. Waar kinderen kunnen groeien en bloeien op het tempo dat uw kind nodig heeft.

Wist u dat het karakter van een kind gevormd wordt in de eerste drie levensjaren? De juiste opvang vinden voor een kind is dan ook geen evidente opdracht

Een kinderopvang op de dag van vandaag dient te beantwoorden aan heel wat aspecten die het kind mee vormen tot wie het later zal zijn. Een kinderopvang/kinderdagverblijf mag niet alleen over opvang en verblijf gaan. Er moet een pedagogisch beleid zijn, de vaardigheden van het kind moeten optimaal ontwikkeld worden, het kind moet, in alle vrijheid, de kans krijgen te groeien en te ontplooien. 

Daarom kiezen we er heel bewust voor om als kinderopvang omringd te zijn en gecoördineerd te worden door professionelen, specialisten op het gebied van kinderen, gezin, psychologie, communicatie en relaties, logopedie en relaxatie. Het feit dat de kinderopvang in het groter geheel van de groepspraktijk is ingebed maakt nauwe opvolging mogelijk, het biedt de mogelijkheid om indien nodig concreet te kunnen doorverwijzen, er wordt extra vorming aangeboden, we zetten in op specifieke activiteiten per leeftijd.

Dit citaat vormt voor ons de basis voor ons pedagogisch plan. Er wordt rekening gehouden met wie het kind is, met zijn vaardigheden en zijn temperament. Elk kind is uniek, en moet benaderd worden in die uniciteit.

Tegelijk willen we op verschillende manieren kansen bieden aan de kinderen om zich te ontplooien waarbij we rekening houden met de verschillende behoeften die een individu heeft (zie behoeftenpiramide Maslow, een basisinstrument in opvoeding).

Behoeftenpiramide Maslow, een basisinstrument in opvoeding

Dit doen we door de theorie van Maslow gedetailleerd uit te werken en in de praktijk te brengen door:

  • Kwalitatieve lichamelijke verzorging
  • Gezonde voeding
  • Structuur bieden
  • Centrale tafel
  • Keuze van het speelgoed in functie van zelfontplooiing