Algemene info

Bedankt voor jouw interesse in onze groepsopvang De Huisjes.

Bij groepsopvang 'De Huisjes' bieden wij met enthousiasme professionele zorg en begeleiding op maat aan kinderen van 0 tot 3,5 jaar. We beschikken over 18 opvangplaatsen.

Heb je een kindje met extra zorgbehoeften? Ook dan staan we klaar om naar uw vraag te luisteren en ons aanbod op uw vraag af te stemmen. Inclusieve opvang vinden we heel belangrijk. Dus vraag de verantwoordelijke gerust naar de mogelijkheden in onze groepsopvang.

Ons uitganspunt:

Je mag zijn wie je bent

Een citaat waar wij als team van 'De Huisjes' veel belang aan hechten.

Wij vinden het erg belangrijk dat ieder kind het bij ons naar zijn zin heeft. Daarom staat in onze organisatie het kind centraal!  Je kind kan zich er thuis voelen en de veiligheid en geborgenheid ervaren die het nodig heeft. Ons team is betrokken en werkt met plezier. We geven ruimte voor ontwikkeling en zelfontplooiing en stimuleren het nemen van initiatief.

Onze organisatie is open en transparant. Wij hechten veel waarde aan een goed en open contact tussen  ouders en begeleiders. Wanneer wij goed op de hoogte zijn van bijzonderheden over jouw kind, kunnen we daar ook adequaat op inspelen.

Kortom De Huisjes is een plek waar je als ouder met een gerust gevoel je kleine spruit achter laat…

Annelien Jonckheere is verantwoordelijke voor 'De Huisjes' en is eindverantwoordelijke m.b.t. het pedagogisch, administratief en financieel beleid. Ze coördineert 't (B)engelhuisje met hart en ziel om jouw spruit de kans te geven optimaal te groeien, te ontplooien en vaardigheden te ontwikkelen. Annelien kiest er heel bewust voor om als kinderopvang omringd te zijn en gecoördineerd te worden door professionelen.