Inge Lesaffre

Functie: Psychodiagnosticus
Telefoon: 0495/38.98.95
E-mailadres: info@indigokoekelare.be

Mijn naam is Inge Lesaffre en sinds kort heb ik mij aangesloten als teamlid bij Indigo in de rol van psychodiagnosticus.

Een psychodiagnosticus tracht door middel van diverse onderzoeken hulp op maat van de cliënt te kunnen aanbieden.

Een opsomming van onderzoeken die kunnen aangevraagd worden:

 1. Intelligentie onderzoek:
  • Leeftijden: 2,6 j – 99 j
  • Kan aangevraagd worden in functie van terugbetaling logopedie
 2. Aandacht – en concentratie onderzoek:
  • Leeftijd: 6j – 99 j
 3. Onderzoek in functie van autisme:
  • Leeftijd: 1 j – 40 j

 

Naast het diagnostische luik, kunt u ook steeds bij mij terecht voor psychologische begeleiding en ondersteuning.
Tijdens een begeleidingsgesprek kunnen diverse thema’s aan bod komen:

 • Emotionele problemen: stress, faalangst, negatief zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen
 • Werk gerelateerde problemen
 • School gerelateerde problemen: pesten, onderpresteren, aandacht en concentratie, motivatie

Er kan beroep gedaan worden op een tegemoetkoming van de CM voor psychotherapie/onderzoek. Om deze tegemoetkoming te kunnen verkrijgen, dient er wel een doorverwijzing te zijn.

Opleiding en ervaring:

 • 2008: Afgestudeerd als Bachelor in de Toegepaste Psychologie, waarbij ik vooral stagegelopen heb in een centrum voor leerlingenbegeleiding.
 • 2008 – 2012: Studies Logopedie. Hierin heb ik stagegelopen in scholen voor buitengewoon onderwijs alsook bij privé logopedisten.
 • 2014: Opstart zelfstandige praktijk als Psychologisch consulente
 • September 2016: Aanvang 4-jarige therapie opleiding in het Oplossingsgerichte aan het Korzybski instituut te Brugge
 • 2016 – 2018: Afgestudeerd als Oplossingsgericht counselor aan het Korzybski instituut
 • Juni 2019: Psychodiagnosticus bij Indigo Koekelare