Bredy Van Ginneken

Functie: MatriX-Kindercoach
Telefoon: 0479 882 120
E-mailadres: praktijk.overzicht12@gmail.com

Kinderen en jongeren vinden het vaak moeilijk om gevoelens onder woorden te brengen. Ook het leren in de klas / thuis wil voor sommigen niet goed lukken. Dat geeft kinderen en jongeren zelf, hun ouders en andere mensen die belangrijk voor ze zijn, vaak een machteloos gevoel. Een MatriX-kindercoach kan je hierbij helpen.

Bij de MatriXmethode gaat het niet om de inhoud, maar om de interne mentale processen die (onbewust) plaatsvinden bij het verwerken en opslaan van ervaringen en informatie. Je hoeft je verhaal dus niet te vertellen; je focust je op de beleving.

Met de MatriXmethode leren kinderen en jongeren o.a. het hoofd opruimen, HOE te leren en te automatiseren én de eigen belemmerende emoties zelf te neutraliseren en op te lossen in plaats van er mee te leren omgaan, te negeren of het te bedekken.

Welke problemen worden aangepakt met de MatriXmethode?

Leerproblemen

 • leesproblemen, leerachterstanden bij rekenen en taal, dyslexie, dyscalculie, concentratie- en automatiseringsproblemen enz.
 • onvoldoende of niet beheersen van basiskennis: alfabet, honderdveld, tafels, woorden fout blijven schrijven, getallen splitsen tot 10, grote getallen niet goed uitspreken, dagen van de week / maanden van het jaar, klokkijken (analoog en/of digitaal)

Volle en drukke hoofden

 • geen overzicht meer, ADHD, ADD, autisme

Psychosomatische klachten

Angsten en trauma’s

 • vliegangst, dierenangst, angst voor de tandarts enz.
 • nachtmerries
 • gebeurtenissen die moeilijk worden geplaatst: scheiding, rouw/verlies enz.

Emotionele problemen

 • boosheid en driftbuien
 • weinig zelfvertrouwen, faalangst, laag zelfbeeld
 • pesten/gepest worden
 • slaapproblemen
 • enz.